Cyfarfod agoriadol CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol)

Nos Fercher, Hydref 7fed, bydd y Clwb Ieuenctid Cristnogol (Clwb CIC ) yn cychwyn am 7 p.m. yn y Festri dan ofal Gwenno Teifi. 

Mae croeso mawr i blant a phobl ifanc blwyddyn 6 i fyny.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: