Dydd Sul “Croeso’n Ôl – Dewch fel da chi!

Bydd y Sul cyntaf o Hydref yn Sul ‘Croeso’n ôl’ yn Salem pryd y byddwn yn estyn cyfle a chroeso cynnes i nifer o’n haelodau sydd, am amryfal resymau wedi peidio mynychu’r gwasanaethau ac yn ei chael yn anodd ail-gychwyn, i ymuno â ni yn ein haddoliad.

Dywed y Barchedig Megan Williams – “Ga’ i  annog  y rhai ohonoch sy’n adnabod unrhyw un, boed aelod neu beidio, fyddai’n hoffi dod i’r oedfa,  i estyn gwahoddiad personol iddynt. Bydd cyfle am baned a sgwrs yn y Festri ar derfyn yr oedfa.”

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: