Gwasanaeth Nadolig y Plant

Thema Gwasanaeth y Plant y Nadolig hwn oedd “Nadolig y Gwledydd” ond yn anffodus fe darfwyd ar y trefniadau gan y rhew a’r eira a rwystrodd nifer o blant ac oedolion rhag cyrraedd yr oedfa. Serch hynny, fe benderfynwyd gwneud y gorau o’r gwaethaf a rhaid canmol y plant, swyddogion yr Ysgol Sul a’r mamau am ddyfalbarhau ac am lenwi’r bylchau. Trwy gyfrwng sgets, cân a chyflwyniad PowerPoint clywsom sut y mae plant gwahanol wledydd yn Ewrop yn dathlu Gŵyl y Geni.

I weld rhagor o  luniau cliciwch yma

(I weld y lluniau yn fwy cliciwch arnynt)

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: