Cynorthwyo Plant Amddifad Shillong

"Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol"

Y bwrdd “Moes a Phryn”

Prysurdeb y bore coffi

 

 

 

 

 

 

 

 Yn ddiweddar bu plant Ysgol Sul Salem yn paratoi ar gyfer ac yn cynnal bore coffi a bwrdd “Moes a Phryn” er mwyn codi arian tuag at gartrefi plant amddifad yn Shillong ym Mryniau Khasia,  India.  Ychydig fisoedd yn ôl bu’r Barchedig Gwenda Richards yn Salem yn pregethu ac yn ystod ei sgwrs i’r plant soniodd am ei hymweliad â Bryniau Khasia yn ei rôl fel Llywydd y Gymanfa Gyffredinol. Fe ysbrydolodd ei geiriau y plant i fynd ati i godi arian i gynorthwyo plant bach amddifad yn y rhan honno o India ble mae’r Eglwys Brebyteraidd yn arbennig o gry`. Llwyddodd y plant i godi swm anrhydeddus iawn yn wir, sef £220. Yn ystod yr hydref  bydd y Barchedig Gwenda Richards a’i gŵr, y Parchedig Ddr. Elwyn Richards yn ymweld â Chymdeithas Ddiwylliannol Salem er mwyn dweud hanes eu taith yn fwy manwl. Mae’n siwr y bydd eu hymweliad yn rhoi cyfle i godi rhagor o arian tuag at yr achos teilwng hwn.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: