Pererindod mis Medi – Ymweld â Bro Hedd Wyn

Bwriedir ymweld ag ardal Trawsfynydd dydd Sul, Medi 19eg. Am fanylion pellach gweler taflen mis Medi. Os ydych am ddod ar y Bererindod rhowch wybod i’r ysgrifennydd, sef Dwyryd Williams (rhif ffôn 01341 423 494) cyn dydd Sul, Medi 12fed.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: