KitKat Masnach Deg

Chwefror 12, 2011

Wyddoch chi bod pob Kit Kat mawr a werthir bellach yn cynnwys siocled Masnach Deg o Côte d’Ivoire. Mae hyn yn newyddion da iawn i’r mudiad Masnach Deg oherwydd Kit Kat yw y bar siocled mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain. Y mae cwmni Nestle, gwneuthurwyr Kit Kat, wedi ymrwymo i fuddsoddi £65 milliwn yn Côte d’Ivoire dros y deng mlynedd nesaf  er mwyn mynd i’r afael â’r problemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sydd yn wynebu ffermwyr cocoa yn y wlad honno. Golyga hefyd y gallwch chi fwynhau bar o Kit Kat gyda chydwybod glir! Mm, tybed?

Os hoffech ddarllen am gynlluniau Nestle yn Côte d’Ivoire cliciwch ar y ddolen isod.

http://www.thecocoaplan.com/the-cocoa-plan/


Gwefan Salem wedi ei harchifo

Chwefror 7, 2011

Nifer o flynyddoedd yn ôl rhoddwyd ganiatad i Lyfrgell  Genedlaethol Cymru archifo gwefan Salem. O ganlyniad, fe aeth y Llyfrgell ati  o dro i dro i greu ciplun o’r wefan. Os hoffech weld ffrwyth eu llafur cliciwch ar y ddolen isod.

http://www.webarchive.org.uk/ukwa/target/103811/source/subject

Un o fy hoff dudalennau oddi mewn i’r hen wefan oedd y dudalen “Caneuon Ffydd” – da oedd gweld ei bod yn dal yn “fyw” – cliciwch isod.

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20091129232501/http://www.pencefn.freeserve.co.uk/page7.html