Drama’r Pasg wedi ei hanimeiddio!

Yn dilyn llwyddiant ei ffilm animeiddiedig gyntaf, sef hanes Y Geni, y mae Owain Meirion, un o aelodau Ysgol Sul Salem, wedi cynhyrchu ail ffilm animeiddedig, y tro hwn yn adrodd hanes Y Pasg. Y mae’n hirach ffilm na’r gyntaf a bu’n rhaid i Owain dynnu dros ddwy fil o luniau wrth ei rhoi at ei gilydd. Y mae’n gampwaith o ffilm a hoffem eich annog i ymweld â safle You Tube er mwyn ei gwylio – gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen idod:

http://www.youtube.com/watch?v=wQDEmZfecuE

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: