Gwasanaethau Zoom

Y dyddiau hyn, oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 sydd mewn grym, rydym yn anelu i gynnal dwy oedfa bob mis a hynny trwy gyfrwng Zoom. Dyma chi enghraifft, oedfa Zoom dan arweiniad Mr Andrew Settatree, Caeathro, ar yr 31ain o Ionawr.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: