Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Tachwedd

OEDFAON MIS TACHWEDD

Dydd Sul, 3ydd – 10.00 y bore – Y Parchedig Eric Greene, Y Bala – Oedfa Gymun

Dydd Sul 10fed  – 10.00 y bore – Y Bnr Aled Job, Y Felinheli

Dydd Sul, 17eg – 10.00 y bore – Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon

Dydd Sul,  24ain  – 10.00 y bore – Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro

Dydd Sul, Rhagfyr 1af – 5.30 yr hwyr – Oedfa Garolau Undebol yn y Tabernacl

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.