Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mawrth

OEDFAON MIS MAWRTH

Dydd Sul, Mawrth 7fed – Oedfa Zoom yng nghwmni y Parchedig Eric Greene, Y Bala

Dydd Sul, Mawrth 14eg – Dim oedfa

Dydd Sul, Mawrth 21ain – Oedfa Zoom yng nghwmni y Parchedig Johyn Owen, Rhuthun

Dydd Sul, Mawrth 28ain – Dim oedfa

Anfonwch e-bost i dwyryd@gmail.com os am dderbyn gwahoddiad i’r oedfaon ZOOM

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.