Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Medi

OEDFAON MIS MEDI

Dydd Sul, 1af – 10.00 y bore – Y Parchedig Dafydd A. Jones, Caerdydd – Oedfa Gymun

Dydd Sul 8fed – 10.00 y bore – Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair

Dydd Sul, 15fed – 10.00 – Y Parchedig Robert Parry, Wrecsam

Dydd Sul,  22ain – 10.00 – Uno yn y Tabernacl

Dydd Sul, 29ain – 10.00 – Y Parchedig John Owen, Rhuthun

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.