Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen misoedd Gorffennaf/Awst

OEDFAON MIS GORFFENNAF

Dydd Sul, Gorffennaf 4ydd   – 10.00 y bore – Oedfa Zoom dan ofal y Parchedig Jim Clarke, Llanfairpwll

Dydd Sul, Gorffennaf 11eg – 10.00 y bore – Oedfa yn y capel  dan ofal y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau

Dydd Sul, Gorffennaf 18fed  – 10.00 y bore – Oedfa yn y capel dan ofal y Parchedig David Owens, Ponciau

OEDFAON MIS AWST

Dydd Sul, Awst 8fed – 10.00 y bore – Oedfa undebol yn y Tabernacl dan ofal y Parchedig Huw Dylan, Llangwm

Dydd Sul, Awst 15fed – 10.00 y bore – Oedfa undebol yn Salem dan ofal y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau

Dydd Sul, Mehefin 27ain   – Dim oedfa

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd pe bai’r rheoliadau neu amgylchiadau ein pregethwyr yn newid

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.