Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Medi

OEDFAON MIS MEDI

Dydd Sul, Medi 5ed  – 10.00 y bore – Oedfa yn y capel dan arweiniad y Parch. R.O.Jones, Gaerwen

Dydd Sul, Medi 12fed- 10.00 y bore – Oedfa yn y capel  dan ofal y swyddogion gyda phregeth ar y sgrîn fawr gan y Parchedig Ifan Roberts, Caerdydd

Dydd Sul, Medi 19eg  – 10.00 y bore – Uno yng nghapel y Tabernacl

Dydd Sul, Medi 26ain – Oedfa yn y capel dan arweiniad y Parchedig Athro John Tudno Williams, Capel Seion, Aberystwyth

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd pe bai’r rheoliadau neu amgylchiadau ein pregethwyr yn newid

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.