Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Ionawr 2021

OEDFAON MIS IONAWR

Dydd Sul, Ioanwr 3ydd – Dim oedfa

Dydd Sul, Ionawr 10fed – Dim oedfa Gofynnwyd i’r Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen ohirio  ei ymweliad am y tro

Dydd Sul, Ionawr 17eg – 10.00 y bore – Oedfa Gymun –  Y Parchedig Patrick Slattery (oedfa Zoom, o bosib, hyn i’w gadarnhau)

Dydd Sul, Ionawr 24ain  – Dim Oedfa

Dydd Sul, Ionawr 31ain  – 10.00 Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro (oedfa Zoom, o bosib, hyn i’w gadarnhau)

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.