Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Chwefror

OEDFAON MIS CHWEFROR

Dydd Sul, 2il –  10.00 – Y Parchedig David Owens, Wrexham

Dydd Sul, 8fed  – 10.00 y bore – Dim oedfa, tywydd garw

Dydd Sul, 16eg – 10.00 y bore –  Dim oedfa, tywydd garw

Dydd Sul,  23ain – 10.00 y bore – Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.