Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Dydd Sul, Mai 1af – 10 o’r gloch y bore a 2 o;r gloch y prynhawn – Y Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Cricieth. Gweiddyddir y Cymun Sanctaidd yn Oedfa’r Bore

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mai

Salem

YMWELYDD RHIF
web stats tools

Mae'r sylwadau wedi cau.

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.