Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Ebrill

OEDFAON MIS EBRILL

Dydd Sul, Ebrill 4ydd  – Oedfa Gymun (trwy Zoom) yng nghwmni y Parchedig Aneurin Owen, Llansannan

Dydd Sul, Ebrill 11eg – Oedfa yng nghwmni y Bnr Eurwyn P. Jones, Abermiwl

Dydd Sul, Ebrill 18fed – Dim oedfa

Dydd Sul, Ebrill 25ain – Manylion i’w cadarnhau

Anfonwch e-bost i dwyryd@gmail.com os am dderbyn gwahoddiad i’r oedfaon ZOOM

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.