Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mehefin

Dydd Sul, Mai 30ain10.00 y bore – Oedfa YN Y CAPEL gyda phregeth rithiol ar y sgrin gan y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Caernarfon

OEDFAON MIS MEHEFIN

Dydd Sul, Mehefin 6ed  – 10.00 y bore – Oedfa yn y Capel gyda’r  Parchedig Judith Morris, Penrhyncoch

Dydd Sul, Mehefin 13eg  – Dim oedfa

Dydd Sul, Mehefin 20fed  – 10.00 y bore – Oedfa yn y Capel yng nghwmni y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy

Dydd Sul, Mehefin 27ain   – Dim oedfa

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd pe bai’r rheoliadau neu amgylchiadau ein pregethwyr yn newid

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.