Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mawrth

OEDFAON MIS MAWRTH

Dydd Sul,  3ydd– 10.00 – Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth – Oedfa Gymun

Dydd Sul, 10fed 10.00 – Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel

Dydd Sul, 17eg 10.00 – Y Parchedig Gerallt Ll. Evans, Llangristiolus

Dydd Sul,  24ain 10.00 – Uno yn Judah – Y Parchedig Judith Morris

Dydd Sul, 31ain 10.00 – Oedfa i’w threfu gan y Swyddogion

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.