Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Hydref

OEDFAON MIS MEDI

Dydd Sul, Hydref  4ydd – Dim oedfa

Dydd Sul, Hydref 11eg – 10.00 y bore – Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau

Dydd Sul, Hydref 18fed – 10.00 y bore – Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy

Dydd Sul, Hydref 25ain – 10.00 y bore – Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

 

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.