Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Tachwedd

OEDFAON MIS TACHWEDD

Dydd Sul, Tachwedd 1af – Dim oedfa – Cyfnod clo

Dydd Sul, Tachwedd 8fed – Dim oedfa – Cyfnod clo

Dydd Sul, Tachwedd 15fed – 10.00 y bore – Pregeth rithiol ar y sgrîn fawr gan y Parchedig Catrin Roberts, Caerdydd

Dydd Sul, Tachwedd 22ain – 10.00 y bore  – Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel

Dydd Sul, Tachwedd 29ain – Dim oedfa

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

 

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.