Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen misTachwedd

OEDFAON MIS TACHWEDD

Dydd Sul, Tachwedd 7fed – 10.00 y bore – Oedfa Gymun yn y capel dan arweiniad ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery

Dydd Sul, Tachwedd 14eg – 9.45 y bore (SYLWER) – Oedfa yn y capel dan arweiniad y Bnr Richard Llwyd Jones,  Bethel

Dydd Sul, Tachwedd 21ain  – 10.00 y bore – Uno yn y Tabernacl

Dydd Sul, Tachwedd 28ain – Oedfa yn y capel dan arweiniad y Parchedig John Owen, Rhuthun

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd pe bai’r rheoliadau neu amgylchiadau ein pregethwyr yn newid

Web Analytics

Mae'r sylwadau wedi cau.