Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Chwefror

OEDFAON MIS CHWEFROR

Dydd Sul,  3ydd– 10.00 -Y Bnr Elfed Lewis, Brithdir

Dydd Sul, 10fed 10.00 – Y Parchedig Eric Greene, Y Bala

Dydd Sul, 17eg 10.00 – Oedfa dan ofal y Bnr Gerallt Hughes

Dydd Sul,  24ain 10.00 – Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Advertisements

Mae'r sylwadau wedi cau.