Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Ionawr

OEDFAON MIS IONAWR

Dydd Sul yr 2il – 10.00 y bore – Cyfarfod Gweddi dechrau’r flwyddyn trwy gyfrwng Zoom

Dydd Sul y 9fed – 10.00 y bore – Oedfa Gymun dan arweiniad ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery

Dydd Sul yr 16eg – 10.00 y bore – Byddwn yn derbyn gwahoddiad i ymuno â’n cyfeillion yn y Tabernacl trwy gyfrwng Zoom

Dydd Sul y 23ain  –  Dim oedfa

Dydd Sul y 30ain10.00 y bore – Oedfa yn y capel, gyda phregeth rithiol ar y sgrin fawr gan y Parchedig Gwyn Rhydderch, Tudweiliog

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd pe bai’r rheoliadau neu amgylchiadau ein pregethwyr yn newid

Web Analytics

Mae'r sylwadau wedi cau.