Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Mai

OEDFAON MIS MAI

Dydd Sul, Mai 2il  – 10.00 y bore – Oedfa Gymun (trwy Zoom) yng nghwmni y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon

Dydd Sul, Mai 9fed – 5.00 yr hwyr – Oedfa Zoom yng nghwmni y Parchedig Robert Parry, Lerpwl

Dydd Sul, Mai 16eg – 10.00 y bore – Oedfa Zoom yng nghwmni y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair

Dydd Sul, Mai 23ain  – Dim oedfa

Dydd Sul, Mai 30ain10.00 y bore – Oedfa YN Y CAPEL gyda phregeth rithiol ar y sgrin gan y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Caernarfon

Anfonwch e-bost i dwyryd@gmail.com os am dderbyn gwahoddiad i’r oedfaon ZOOM

**Hoffem bwysleisio y gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd gan ei bod hi’n anodd iawn trefnu unrhyw gyfarfod gyda sicrwydd y dyddiau hyn.

YMWELYDD RHIF 


web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.