Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Ionawr

OEDFAON MIS IONAWR

Dydd Sul, 5ed –  10.00 – Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn

Dydd Sul, 12fed  – 10.00 y bore – Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau

Dydd Sul, 19fed – 10.00 y bore –  I’w drefnu

Dydd Sul,  26ain – 10.00 y bore – Y Parchedig Judith Morris, Aberystwyth

YMWELYDD RHIF

web site traffic statistics

Mae'r sylwadau wedi cau.