Croeso i wefan Capel Salem, Dolgellau

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb i chwi.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 (I wneud y defnydd gorau o’r wefan hon bydd angen i chwi lawrlwytho Adobe Reader )

Dydd Sul, Chwefror 19fed – 10.00 y bore yn unig  – Oedfa dan ofal Mr Gerallt Hughes – dewch â’ch copi o Ddetholiad 2016/2017 gan y byddwn yn ymarfer rhai o’r emynau ar gyfer Cymanfa 2017. Os nad oes gennych Ddetholiad maent ar gael yn y capel ar gost o £1.40

Dydd Sul, Chwefror 26ain – Bore a hwyr – Y Parchedig Ddr. Goronwy Prys Owen, Y Bala

Cliciwch ar y ddolen i weld taflen mis Chwefror

Salem

YMWELYDD RHIF
web stats tools

Mae'r sylwadau wedi cau.